Slide toggle

زمین تنیس کفپوش | Hard Court

ساخت زمین تنیس کفپوش| Building Tennis Hard Courts

زمین های کفپوش پرکاربردترین نوع زمین های تنیس هستند که معمولا در باشگاههای تنیس هم به صورت رباز ساخته می شوند. رقابتهای Astralia Open و US Open بر روی این نوع از زمین ها برگزار می شوند. زمین های کفپوش معمولا علاوه بر لایه بتن یا سیمان در هنگام رنگامیزی از مساه در رنگ استفاده می شود. هرچه مقدار ماسه بیشتر باشد سطح کندتر می شود. زمین های هارد کورت سریعتر از خاک رس هستند. به دلیل اینکه این زمین سریعتر هست پس فواصل بین امتیازات کوتاه تر هست و بازیکنانی که ضربات قویتر و همچنین سرویس های قوی ای دارند برتری بیشتری نسبت به بازیکنان baseliner دارند که بدیلی سرعت بیشتر زمین است.
زمین های تنیس فرش پوش یا Carpet Surface Tennis Courts، معمولا در سالن های سرپوشیده استفاده می شوند و بین سایر انواع زمین های تنیس تقریبا کمتر استفاده می شوند. گاهی اوقات از این زمین ها در مراکز چند منظوره ورزشی استفاده می شود. از این زمین ها یکبار در رقابت های ATP World Championship و Master’s Championships استفاده شده است اما در این رقابتها دیگر استفاده نشده اند. مسابقات بزرگ در آسیا بر روی این زمین ها انجام می شود. این مدل از زمین ها جزو زمین های با پوشش سطح طریع و باجهش کم توپ قرار دارد.